Wat ons glo
pexels-quang-nguyen-vinh-2178175
Ons glo...

- In die Heilige Woord wat oorspronklik deur God gegee is, Goddelik geinspireerm onfeilbaar, ewig, algheel betroubaar, en die finale outoriteit in alle sake van geloof en gedrag.


- In een God, ewig bestaande in drie persone: Vader, Seun en Heilige Gees.


- In onse Here Jesus Christus, God geopenbaar in die vlees, sy maagdelike geboorte, sy sondelose menslike lewe, sy goddelike wonderwerke, sy plaasvervangende en versoenende dood, sy liggaamlike opstanding uit die dood, sy hemelvaart,, sy middelaars werk, en sy persoonlike wederkoms in krag en heerlikheid.


- In die saligmaking van die verlore en sondige mensdom deur die gestorte bloed van die Here Jesus Christus deur geloof sonder werke, en die wedergeboorte deur die Heiligie Gees.


- In die Heilige Gees, wie deur sy inwoning die gelowige in staat stel tot n heilige lewe, tot n getuie en werker vir die Here Jesus Christus.


- In die eenheid van gees van alle ware gelowiges - die Kerk en Liggaam van Christus.


- In die opstanding van beide die gerredes en verlorenes; hulle wie gered is tot die opstanding van die lewe, en hulle wie verlore is tot die opstanding tot vervloeking.


Ons Kerk

Ons is betekenisvol

Die waarde van die lewensgroepe kan deur die volgende aksies identifiseer word; Evangelisasie: ‘n Intense passie om die verlorenes te red. Verhoudings: Bou sterk verwantskapsbande met lede van die Liggaam van Christus.Aanbidding is n leefstyl

Aanbidding is nie net tydens n byeekoms nie. Dit is n leefstyl in ons huis, by die werk en in alles wat ons doen.

home02-1
Missie onmoontlik

Om ‘n relevante kerk te wees, wat die verlorenes red deur die Vader-hart te openbaar. Om hulle toe te rus deur die waarheid van die Woord en op te lei as leiers. Om hulle dan te stuur om die Liggaam van Christus bybelse waarhede te leer..

Vriendelike Familie

Om mense in die familie van Jesus Christus te bring, hulle te dissipileer. Om sodoende die Vader-hart aan die wêreld te ontbloot.

Vertoon sigbare liefde

Ons waardes

- Wees deel van n familie

- Mentorskap deur vader/seun verhoudings, gebaseer op verbonds liefde

-Uitleef van die Vaderhart

-Dissipels wat mekaar bedien

-Koninkryks waardes, visie en leefstyl

- Opofferende diensbaarheid

- n Hart vir Verlorenes

- Van Gelowenes to Dissipels

- Wen, toerus, stuur